slogan7-al

Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë”

Titulli i aktivitetit: Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë”
Data e zhvillimit: I përsëritur
Vendi i organizimit: Korçë
Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, punonjës socialë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e njohurive të profesionistëve të shëndetit mbi shërbimin paliativ, trajtimin e dhimbjeve dhe simptomave të tjera të të sëmurëve terminalë.
Kreditet: 20