slogan7-al

Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë

Titulli i aktivitetit: Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor
Data e zhvillimit: 12 qershor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rifreskim i njohurive të inferierëve me qëllim rritjen e cilësisë së kujdesit infermieror.
Kreditet: 5