slogan7-al

Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës

Titulli i aktivitetit: Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë
Data e zhvillimit: 24 qershor 2010
Vendi i organizimit: Kukës                                   
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, Rajoni Kukës
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rifreskim i njohurive të inferierëve me qëllim rritjen e cilësisë së kujdesit infermieror.
Kreditet: 5