slogan7-al

10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta

Titulli i aktivitetit: 10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta
Data e zhvillimit: 10-12 Qershor 2010
Vendi i organizimit: Spitali Rajonal Durrës
Organizatori/ofruesi: Shërbimi i kirurgjisë, ortopedisë dhe i pediatrisë. Spitali Rajonal Durrës
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë ortopedë, pediatër, infermierë, menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Njohja e e mjekëve dhe personelit ndihmës me metodat e trajtimit të kësaj sëmundjeje
Kreditet: 14