slogan7-al

17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë

Titulli i aktivitetit: 17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë
Data e zhvillimit: 17 Qershor 2010
Vendi i organizimit: Bar Restorant Nr. 1, Gjirokastër
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit, Gjirokastër
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i njohurive të infermierëve të shërbimit parësor, shkëmbimi i eksperiencave dhe forcimi i partneritetit mes niveleve të ndryshme të përkujdesjes ndaj pacientit.
Kreditet: 5