slogan7-al

03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike

Titulli i aktivitetit: 03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike
Data e zhvillimit: 3 Korrik 2010
Vendi i organizimit: Korçë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Ofrimi i informacionit të përditësuar mbi efektet anësore të medikamenteve, raportet midis medikamenteve patentë dhe xhenerikë, si dhe rolin e farmacistit në këshillimin e drejtë të pacientit.
Kreditet: 5