slogan7-al

09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët

Titulli i aktivitetit: 09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët
Data e zhvillimit: Shtator 2010
Vendi i organizimit: Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekët e shkollave
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i njohurive të mjekëve të shkollave në lidhje me çrregullimet e ankthit dhe ato depresive, si dhe trajtimin e tyre në rastet e nxënësve të shkollave.
Kreditet: 5