slogan7-al

11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes

Titulli i aktivitetit: 11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes
Data e zhvillimit: 11 Shtator 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Njësia EVM, Fakulteti i Mjekësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë psikiatër, psikologë
Qëllimi i aktivitetit: Përvetësimi i dijeve psikanalitike dhe zbatimi i tyre në punën me pacientë.
Kreditet: 7