slogan7-al

4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor

Titulli i aktivitetit: 4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor
Data e zhvillimit: 4-9 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Pranë DSHP-ve të rretheve Korçë, Fier, Lushnje, Tiranë
Organizatori/ofruesi: PRIME
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e njohurive mbi përdorimin e otoskopit në diagnostikimin e problematikave të veshit në kujdesin parësor.
Kreditet: 3