slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2016

Gjatë muajit tetor 2016, QKEV ka monitoruar gjithsej 17 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 10 trajnime, 4 konferenca, 2 workshop dhe 1 cikël leksionesh. Pas monitorimit, u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetet:

- “24th Meeting of the Balcan Clinical Laboratory Federation, BCLF 4th Albanian Annual Conference of Laboratory Medicine”, organizuar nga Shoqata e Biokimisë Klinike & Mjekesisë Laboratorike Shqiptare, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, QSUT, Balcan Laboratory Federation;

- “Konferenca e 16-të e Shoqatës Pediatrike Shqiptare, me pjesëmarrje ndërkombëtare”, organizuar nga Shoqata Pediatrike Shqiptare;

të cilat përfituan rritje të numrit të krediteve me 20% nga numri i miratuar paraprakisht. Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, zbatimin me përpikmëri të programit dhe pjesëmarrje të plotë në aktivitet.

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin dhe diskutimin e Projekt -Vendimit të kritereve, standardeve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.

Ditën e enjte, më datë 13 Tetor 2016, u zhvillua takimi për prezantimin dhe diskutimin e Projekt-Vendimit të kritereve, standardeve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Takimi u organizua nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe HAP( health for all project). Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga QKEV, HAP, Urdhrat e Mjekëve, Farmacistëve, Stomatologëve, Universiteti i Mjekësisë, ofrues të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.

Pas prezantimit të Projekt - Vendimit nga QKEV u kalua në diskutime të detajuara dhe propozime nga grupet e interesit të cilat do të reflektohen në përgatitjen përfundimtare të këtij dokumenti.

Datat e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014

Ju njoftojmë se në periudhën 3 - 7 Tetor 2016 janë parashikuar të zhvillohen provimet e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë ( mjekë, stomatologë, farmacistë ) të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014:

Provimet për Mjekët zhvillohen pranë Universitetit të Mjekësisë, në departamentet përkatëse në orën 09:00 në datat :

 3 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Mjekësi Familje, Endokrinologji, Mikrobiologji, Shëndet Publik, Mjekësi ligjore.

Lexo më shumë...

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2016-2020”

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2016-2020”

Mbi Strategjinë:

(Draft) Strategjia e Shëndetësisë “2016-2020” (SKSH) është dokumenti kryesor strategjik kombëtar i shëndetësisë, që mbështetet në vizionin e një sistemi shëndetësor, që garanton “Shëndet dhe mirëqenie më të mirë, nëpërmjet një kujdesi shëndetësor cilësor, në kohën e duhur, të qëndrueshëm dhe të përballueshëm për të gjithë shtetasit rezidentë, të orientuar në parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e jetesës së shëndetshme në të gjitha segmentet e shoqërisë dhe gjatë gjithë jetës.”.

Lexo më shumë...

Vendim i Bordit të Edukimit në Vazhdim mbi Rregulloren për organizimin e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shendetësisë.

Vendim i Bordit të Edukimit në Vazhdim mbi Rregulloren për organizimin e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shendetësisë.

Vendim Per rregulloren e organizimit te provimit te Certifikimit