slogan7-al

Të reja

Përmbledhja e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të monitoruara për vitin 2016

Gjatë vitit 2016 QKEV ka monitoruar mbi 100 aktivitete të akredituara të edukimit në vazhdim për mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë. Tipet e aktiviteteve të monitoruara kanë qenë konferenca, trajnime, workshop, seminare, leksione, grupe rishikimi, aktivitete të edukimit në distancë.

Për përmbushje maksimale të standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, 5 nga aktivitetet e monitoruara kanë përfituar rritje me 20% të numrit të krediteve të miratuara paraprakisht. Ofruesit e këtyre aktiviteteve kanë qenë:

- QSUT, Balcan Laboratory Federation; Shoqata Pediatrike Shqiptare;

- Shoqata Shqiptare e Infektologjisë,

- Shoqata e Diabetit në Shqipëri, Shërbimi Okulistikës, Shërbimi Endokrinologjisë;

- Shoqata e Biokimisë Klinike & Mjekesisë Laboratorike Shqiptare, Universiteti i Mjekësisë Tiranë;

- Shoqata Dentare Shqiptare.

Në disa prej aktiviteteve të monitoruara janë vërejtur shkelje në zbatimin e standardeve të edukimit në vazhdim.Për këtë arsye, 8 prej aktiviteteve të monitoruara iu është reduktuar numri i krediteve, ndërsa 4 aktiviteteve iu është anulluar ose refuzuar akreditimi.

QKEV përgëzon dhe falenderon të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim dhe ekspertët e angazhuar në procesin e akreditimit për bashkëpunimin e tyre.

NJOFTIM PËR OFRUESIT E AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

 

Të nderuar ofrues,

Duke filluar nga janari i vitit 2017, QKEV paraqet në Kalendarin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në faqen e saj në Internet vetëm aktivitetet të cilat janë akredituar pranë QKEV-së dhe jo ato në proces akreditimi.

Të gjithë ofruesit, që kanë interes paraqitjen e aktiviteteve të planifikuara prej tyre në Kalendarin e publikuar nga QKEV, janë të lutur të aplikojnë dhe të plotësojnë dokumentacionin përkatës brenda afateve kohore në mënyrë që procesi i akreditimit të përmbyllet përpara zhvillimit të aktivitetit.

Faleminderit për bashkëpunimin.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Dhjetor 2016

Gjatë muajit dhjetor 2016, QKEV ka monitoruar zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim për 8 aktivitete, prej të cilave 4 trajnime dhe 4 konferenca.

NJOFTIM PËR VERIFIKIMIN E REGJISTRIMIT TË INFERMIERËVE PRANË QKEV

Të gjithë infermierët e punësuar në sektorin publik dhe privat, brenda datës 15 Janar 2017 të verifikojnë regjistrimin e tyre pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim përmes listave të publikuara në www.qkev.gov.al. Në rast se nuk janë të regjistruar, duhet të plotësohet formulari i regjistrimit që gjendet në website të QKEV. Nëse vërehen pasaktësi në regjistrim, të kontaktohet QKEV në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose në adresën e Fb.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Nëntor 2016

Gjatë muajit nentor 2016, QKEV ka monitoruar gjithsej 12 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 5 trajnime, 6 konferenca dhe 1 workshop.

Pas monitorimit, u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetet:

- Konferenca “Menaxhimi i hepatiteve virale: protokollet bashkëkohore të diagnozës dhe mjekimit”, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Infektologjisë.

- Konferenca “Diabeti dhe kujdesi për sytë. Si te parandalojme humbjen e shikimit”, organizuar nga Shoqata e Diabetit në Shqipëri, Shërbimi Okulistikës, Shërbimi Endokrinologjisë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, zbatimin me përpikmëri të programit dhe pjesëmarrje të plotë të profesionistëve. Këto aktivitete përfituan rritje të numrit të krediteve me 20% nga numri i miratuar paraprakisht.