slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2017

Gjatë muajit Tetor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 21 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 14 trajnime dhe 5 konferenca dhe 2 seminare.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim aktivitetetet:

"Konferenca e 8-të e Europës Juglindore e Kimioterapisë dhe Infeksionit", organizuar nga Shoqata Shqiptare e Infektivologjisë në Durrës. 

"Ndërhyrjet për lënien e duhanit", organizuar nga Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve. 

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Shtator 2017

Gjatë muajit shtator 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 19 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 18 trajnime dhe 1 konferencë.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Roli i kortikosteroidëve oralë në mjekësi", organizuar nga Shoqata Pediatrike Shqiptare në Durrës.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera te cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Korrik 2017

Gjatë muajit Korrik 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 9 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 8 trajnime dhe 1 konferencë.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Qershor 2017

Gjatë muajit Qershor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 29 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve te cilesise se edukimit ne vazhdim, prej të cilave 19 trajnime, 6 konferenca, 3 leksione dhe 1 workshop.

Trajnim i koordinatorëve lokalë mbi Standardet e Cilësisë së Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

QKEV në bashkëpunim me Health for All Project (HAP) organizon trajnimin mbi “Standardet e Cilësisë së Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim. Planifikimi, realizimi dhe vleresimi i tyre”.

Objektivi i pergjithshem i ketij trajnimi është të rrisë njohuritë e stafit të ri të QKEV dhe koordinatorëve të caktuar për edukimin në vazhdim në Drejtoritë e Shëndetit Publik, mbi parimet bazë të të mesuarit tek profesionisti i shëndetësisë, mbi planifikimin, hartimin dhe ofrimin e aktiviteveve të edukimit në vazhdim.

IMG 3578