slogan7-al

Të reja

QKEV prezanton Planin Strategjik 2012-2014 dhe ndryshimet në kuadret rregullatore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi ditën e enjte, datë 7 Qershor, workshopin me temë “Prezantimi i Planit Strategjik të QKEV-së dhe ndryshimeve në kuadret rregullatore”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Hotel Rogner me pjesemarrjen kryesisht të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, përfaqësuesve nga MSH, ...

Lexo më shumë...

Mjekë, farmacistë, stomatologë!

Ju bëjmë me dije se numri minimal i detyrueshëm, i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30.
Ju kujtojmë gjithashtu se duhet të mblidhni 150  kredite gjatë ciklit të parë të programit të ricertifikimit i cili përfundon në Dhjetor 2014, nga të cilat jo më shumë se 50 %  mund të ...

Lexo më shumë...

Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit mes QKEV-së dhe UMSH.

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka nënshkruar ditën e djeshme një memorandum bashkëpunimi me Urdhërin e Mjekëve të Shqipërisë, nëpërmjet të cilit do të institucionalizohet bashkëpunimi dhe angazhimi mes palëve.  QKEV dhe UMSH e konsiderojnë të domosdoshme rritjen dhe përmirësimin  e vazhdueshëm të ...

Lexo më shumë...

Takim mbi Edukimin në Vazhdim - Roli i Institucioneve Shëndetësore

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Minstrinë e Shëndetësisë zhvilluan  ditën e premte, datë 9 Mars 2012 një takim me drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore të vendit.  Gjatë këtij takimi u diskutua roli i institucioneve shëndetësore  për zbatimin me sukses të programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë në ...

Lexo më shumë...