slogan7-al

Të reja

Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive të edukimit në vazhdim drejt atyre ndërvepruese”

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të profesionistëve të shëndetësisë në drejtim të organizimit dhe ofrimit të aktiviteteteve të edukimit në vazhdim, QKEV organizoi një trajnim për trajnerët për infermierët e disa institucioneve shëndetësore të Tiranës dhe disa qarqeve me temë  “Nga aktivitetet pasive të edukimit drejt atyre ndërvepruese”. Ky trajnim u zhvillua...

Lexo më shumë...

Mjekë, Farmacistë, Stomatologë!

Ju rikujtojmë se numri minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për vitin 2012 është 15, ndërsa numri i rekomanduar i krediteve është 30. Ju mund të njiheni me numrin aktual të krediteve tuaja në Regjistrin Kombëtar të Ricertifikimit, që gjendet në  faqen e Internetit të QKEV-së:  www.qkev.gov.al. Gjithashtu mund të bëni dhe përditësimin ...

Lexo më shumë...

Edukimi në Vazhdim Infermieror dhe Programi i Ricertifikimit

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Urdhrin e Infermierëve të Shqipërisë ka zhvilluar ditën e mërkurë, datë 12 shtator 2012 në ambientet e Hotel Tirana International, një takim në qendër të së cilit ishte diskutimi i përfshirjes së infermierëve në Programin e Ricertifikimit. I pranishëm në takim ka qenë ...

Lexo më shumë...

Takim pune me profesionistët e shëndetësisë ASHR-QKEV

Ditën e hënë, datë 10 shtator 2012 u zhvillua takimi i punës me drejtues të qendrave shëndetësore në varësi të Autoritetit Shëndetësor Rajonal. Në takim ishte i pranishëm edhe Ministri i Shëndetësisë z.Vangjel Tavo, i cili ka konfirmuar mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të Edukimit në Vazhdim.Sipas...

Lexo më shumë...