slogan7-al

Të reja

NJOFTIM PËR PROGRAMIN E CERTIFIKIMIT TË PROFESIONISTËVE TË SHËNDETËSISË

Programi i ri i certifikimit për profesionistët e shëndetësisë ka një kohëzgjatje 4-vjecare. Mjekët duhet të mbledhin 120 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmësfarmacistët 60 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 40 kredite.

Numri vjetor minimal i detyrueshëm i krediteve për mjekët është 10 kredite në vit; për farmacistët, ndihmësfarmacistët dhe stomatologët 5 kredite në vit.

Lexo më shumë...

Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare

Gjetjet paraprake të Programit të Ricertifikimit 2010-2014

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: “Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare” Tiranë, 27/02/2015 – Rreth 1/3 e trupës së profesionistëve të shëndetësisë në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin nëse nuk arrijnë të japin provimin e riçertifikimit, afati i të cilit është deri më 15 tetor të këtij viti.

Lexo më shumë...

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë Tiranë, 24/02/2015

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë
Tiranë, 24/02/2015

Sot u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar modalitetet e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010- 2014.

Lexo më shumë...

Të nderuar Profesionistë!

QKEV është duke përpunuar të dhënat përfundimtare për çdo profesionist dhe ky proces përfundon në fund të muajit Mars, si rrjedhim dhe listat emërore me kreditet do të publikohen në të njëjtën kohë.