slogan7-al

Të reja

Përmirësohet kuadri ligjor i sistemit të Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Në dt. 22. 09. 2015 u miratuan nga Këshilli i Ministrave dy vendime të rëndësishme për funksionimin e sistemit të edukimit në vazhdim në Shqipëri:

1.Vendim i Këshillit të Ministrave dt. 22.09.2015 nr.788 për Përcaktimin  e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktivitetetve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë.

Lexo më shumë...

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E RICERTIFIKIMIT

Profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014 dhe, që për pasojë, bazuar në nenin 3, pika 5 të Rregullores për organizimin e provimit të certifikimit janë të detyruar të kryejnë Provimin e Ricertifikimit mund të njihen me programet orientuese për këtë provim sipas fushës së specialitetit përkatës në linkun e mëposhtëm:

Programet Orientuese

Lexo më shumë...

Raporti i Edukimit në Vazhdim për Ciklin e parë të Certifikimit 2010 - 2014

Raporti i Edukimit në Vazhdim për Ciklin e parë të Certifikimit 2010 - 2014

Raport i EV_2010-2014

Lista përfundimtare e profesionistëve që kanë përmbushur detyrimet!

Të gjthë mjekët, stomatologët dhe farmacistët që kanë përmbushur detyrimet e programit të ricertifikimit 2010-2014 mund të gjejnë emrin e tyre në linkun qe do te gjeni me poshte pasi te klikoni titullin e artikullit.

Lexo më shumë...