slogan7-al

Të reja

Raporti i Edukimit në Vazhdim për Ciklin e parë të Certifikimit 2010 - 2014

Raporti i Edukimit në Vazhdim për Ciklin e parë të Certifikimit 2010 - 2014

Raport i EV_2010-2014

Lista përfundimtare e profesionistëve që kanë përmbushur detyrimet!

Të gjthë mjekët, stomatologët dhe farmacistët që kanë përmbushur detyrimet e programit të ricertifikimit 2010-2014 mund të gjejnë emrin e tyre në linkun qe do te gjeni me poshte pasi te klikoni titullin e artikullit.

Lexo më shumë...

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët që në zbatim të nenit 33 “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’ të ligjit nr. 76/2015 datë 16.7.2015 "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise", duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit, duhet të regjistrohen pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, deri në datë 30 tetor 2015.

Kërkesës me shkrim për regjistrim duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e mëposhtëm:

Lexo më shumë...

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

Rregullorja provimit te certifikimit