slogan7-al

Të reja

Kurse kualifikimi për mjekë specialistë

logo-newsJu njoftojmë se në El Mansura, Egjipt, gjatë vitit 2010 do të zhvillohen kurse kualifikimi për mjekë specialistë. Fushat e trajnimit dhe datat e zhvillimit të këtyre kurseve janë si më poshtë: 1.Kursi i IV Ndërkombëtar në Uro-laparoskopi (26 – 30 Shtator, 2010), 2.Kurs  trajnimi mbi Hemodializën (27 Shtator...

Lexo më shumë...

Seminari me temë “Plani kombëtar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë për vitin 2011”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetjen financiare të Projektit ‘Sistemi për Zhvillim Profesional”,  Qeveria Zvicerane, organizon  në datën 25 gusht, në orën 10.00 në Hotel Tirana – salla Arbes, seminarin me temë: “Plani kombëtar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë për vitin 2011”. Në seminar ishin të ftuar...

Lexo më shumë...

ZHVILLOHET KONGRESI I PARË NDËRKOMBËTAR MJEKËSOR PËR MJEKË, FARMACISTË DHE STOMATOLOGË

Forumi  Mjekësor  i Evropës Juglindore organizon Kongresin e parë  Mjekësor  Ndërkombëtar. Kongresi do të të zhvillohet në datat 22-25 shtator 2010 në Varna –Bullgari dhe akreditohet nga Komiteti Evropian i Akreditimit.  Lidhur me temat e Kongresit të gjithë të interesuarit mund të gjejnë informacione të detajuara në shoqatat përkatëse ku ...

Lexo më shumë...

Janar- Qershor 2010, Mbi 105 dosje aplikimesh për akreditim pranë QKEV-së

Dosjet e mbi 105 aktiviteteve  të ndryshme mjekësore janë dorëzuar  pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit  në Vazhdim,  për të  përfituar pikët e akreditimit. Kjo shifër e cila i përket vetëm  6 mujorit të parë të vitit 2010, janar-qeshor,  pritet të jetë më e madhe për 6 mujorin e dytë të vitit.  Procesi i edukimit në vazhdim, që ka nisur më 1 janar 2010...

Lexo më shumë...