slogan7-al

Të reja

Workshop “Vlerësimi i sistemit aktual të edukimit infermieror në Shqipëri”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë organizoi në datën 21 mars 2011 Workshopin me temë “Vlerësimi i sistemit aktual të edukimit infermieror në Shqipëri”. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues të institucioneve akademike publike dhe jo publike, të Ministrisë së Shëndetësisë, Urdhrit ...

Lexo më shumë...

Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim

Në datat 9 - 10 dhjetor 2010, në Hotel Sheraton, Tiranë, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim zhvilloi Konferencën e Dytë Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, me titull “Sfidat e Edukimit të Vazhduar Mjekësor për Profesionistët e ...

Lexo më shumë...

Mjekë, farmacistë dhe stomatologë!

Ju kujtojmë se numri minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim që duhet të keni mbledhur brenda vitit 2010 është 5. Siç jeni në dijeni, këto kredite mund të fitohen përmes pjesëmarrjes në konferenca, seminare, trajnime të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit; aktivitete të të mësuarit në distancë; dhe aktivitete individuale si: shkrim artikujsh...

Lexo më shumë...

Seminari mbi ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë - Elbasan

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka organizuar të mërkurën,  datë 4 Nëntor, seminarin me temë “Ricertifikimi i profesionistëve të shëndetësisë një mundësi për zhvillim profesional”. Në takimin e zhvilluar në kompleksin “Kriva” – Elbasan, në bashkëpunim me projektin “Sistemi i Zhvillimit Profesional” dhe Drejtorinë e Shëndetit Publik, Ministria e ...

Lexo më shumë...