slogan7-al

Të reja

Mjekë, Stomatologë, Farmacistë!

Ju bëjmë me dije se Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka vënë në funksionim Regjistrin Kombëtar të Programit të Ricertifikimit, i cili ju bën të mundur të njiheni me  numrin aktual të krediteve të edukimit në vazhdim të mbledhura prej jush, verifikimin online dhe ndryshimin e të dhënave personale në rast pasaktësie. Ky Regjistër gjendet në.

Lexo më shumë...

Njoftim për ndryshime në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit

Ditën e hënë, datë 13 shkurt 2012 u mblodh Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit,  i cili miratoi disa ndryshime përkatësisht në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe atë të Akreditimit.  Përsa i përket Akreditimit ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me aktivitetet e përsëritura  të cilat duke nisur nga shkurti i këtij viti kanë detyrimin të dërgojnë pranë ...

Lexo më shumë...

Njoftim për ofruesit e aktiviteteve të përsëritura të edukimit në vazhdim

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  ju bën me dije të  gjithë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë se:
Për përsëritjen e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga QKEV-ja,   çdo organizuesi i këtyre aktiviteteve ka detyrimet si me poshtë ...

Lexo më shumë...

Tavolina e rrumbullakët me temë: “Ecuria e procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim me mbështetje nga projekti “Sistemi i Zhvillimit Profesional” i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në datë 24 Nëndor 2011, në mjediset e Hotel Tiranës organizoi një tavolinë të rrumbullakët me ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë me temë: “Ecuria ...

Lexo më shumë...