slogan7-al

MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!

Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme:

leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.)
programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar
formularin e vetëraportimit .

botimet shkencore
konferenca e trajnime jashtë vendit
, duke plotësuar

 kërkesën individuale për njohjen e krediteve .

duhet ta bëni sa më parë. Këta formularë mund t’i dërgoni me postë ose e-mail së bashku me dokumentacionin e nevojshëm pranë QKEV-së.


Ky shërbim është pa pagesë