slogan7-al

Seminari mbi bashkëpunimin mes QKEV dhe UMSH për edukimin në vazhdim


bashkpunim-QKEV-UMSH-291012Sistemi i edukimit në vazhdim kërkon një angazhim gjithnjë në rritje të të gjithë aktorëve të përfshirë në të si dhe një bashkërendim të veprimtarive të tyre. Për këtë qëllim, ditën e premte, datë 26 tetor 2012, në mjediset e Hotel Tirana Internacional, me iniciativën e dyanshme u zhvillua një seminar mbi bashkëpunimin mes Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim dhe Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë. Në këtë seminar ishin të ftuar drejtuesit e UMSH rajonale si dhe disa përfaqësues të MSH, ISKSH dhe UFSH, etj. Ky seminar u fokusua në diskutimin e mundësive për një rol mbështetës të UMSH lokale ndaj QKEV-së në disa funksione të saj që lidhen me një zbatim më të mirë të programit të ricertifikimit dhe akreditimit në nivel lokal. Ky seminar konsiderohet nga të dy palët si një hap i parë drejt fuqizimit të bashkëpunimit mes QKEV-së dhe UMSH-së.