slogan7-al

Të reja

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve Tiranë, 14/04/2015

Sot (14/04/2015) u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar:

(i) ankesat e profesionistëve të shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(ii) rregulloren e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(iii) programet orientuese për provimin e mësipërm të ricertifikimit.

Në mbledhjen e Bordit u vendos:

 Miratimi i rregullores së sipërpërmendur;

 Pranimi nga QKEV-ja i të gjithë dokumentave që provojnë kryerjen e aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga profesionistët e shëndetësisë për periudhën 1 Janar 2010 - 31 Dhjetor 2014, do të vijojë deri më dt. 30 Prill 2015;

 Përjashtohen nga detyrimet e programit të ricertifikimit të gjithë anëtarët e komisioneve të vlerësimit të titujve akademike dhe ekspertët e oponencës;

 QKEV-ja do të hartojë listën përfundimtare të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me përmbushjen e detyrimeve të programit të certifikimit më dt. 10 Maj 2015.

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

rregullorja_provimit_te_ricertifikimit-finale.doc

NJOFTIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË!

Kjo është lista përfundimtare e mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve që kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014.

 Të gjitha ankesat për njohjen dhe regjistrimin e krediteve duhet t'i drejtohen Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit në Ministrinë e Shëndetësisë deri në 30 prill 2015. 

Lista_perfundimtare_status_i_kryer.pdf

QKEV ndryshon adresën e postës elektronike!

QKEV ka ndryshuar adresën e postës elektronike nga Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.   në  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.