Të reja

Lista e mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve me detyrim vjetor minimal të kryer për vitin 2015!

Lista e profesionistëve që kanë përmbushur numrin vjetor minimal të detyrueshëm të krediteve të edukimit në vazhdim, për vitin 2015.

Të gjithë ata profesionistë të cilët nuk e gjejnë emrin në këtë listë të kontaktojnë QKEV.

Lista_profesionisteve_me_detyrim_minimal_te_kryer_per_2015.xlsx

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

raport_vjetor_2015.pdf

Njoftim për Ekspertët e Pavarur

NJOFTIM !

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim fton të përfshihen si Ekspertë të Pavarur në vlerësimin e jashtëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë:

• pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm të Universitetit të Mjekësisë, si dhe të institucioneve jopublike të arsimit të lartë të akredituara dhe licencuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit institucionalisht dhe për programin përkatës të studimit ku ata ushtrojnë aktivitetin, sipas fushës përkatëse të ekspertizës;

• mjekët, farmacistët, stomatologët që kanë mbi 10 vite eksperiencë në fushën për të cilën kërkohet ekspertiza dhe kanë fituar gradën shkencore “Doktor”. Ata që kanë përfunduar studimet jashtë vendit duhet të jenë të pajisur me vërtetimin përkatës të njësimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit;

• infermierët, mamitë, logopedët, fizioterapistët, imazheristët, që kanë mbi 10 vite eksperiencë në fushën për të cilën kërkohet ekspertiza, si dhe që janë të pajisur me diplomën “Master i Shkencave” të vlefshme në të njëjtën fushë të ekspertizës për vlerësimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim. Ata që kanë përfunduar studimet jashtë vendit duhet të jenë të pajisur me vërtetimin përkatës të njësimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Të gjithë ekspertët duhet të jenë të licencuar për ushtrimin e profesionit përkatës brenda ose jashtë vendit.

Dokumentat qe duhen dorezuar ne QKEV janë:

1 Curriculum Vitae.  2. Diploma për titujt shkencorë  3. Leja e Ushtrimit të Profesionit

Të interesuarit mund të kontaktojnë me QKEV në adresën:

Rr. Aleksandër Moisiu, Nr. 84 Tiranë Shqiperi E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Tel.: +355 4 2452286 Fax.: +355 4 2452286  http://www.qkev.gov.al

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve të Shëndetësisë që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim njofton të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët  që në zbatim të Nenit 33 l, “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’, të Ligjit nr. 76/2015, datë 16.7.2015, "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise" duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit. Data e provimit do të publikohet së shpejti në faqen tonë të internetit.

Regjistrimi kryhet pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim .

 

 

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; DOC111815.pdf

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.