Të reja

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve të Shëndetësisë që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim njofton të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët  që në zbatim të Nenit 33 l, “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’, të Ligjit nr. 76/2015, datë 16.7.2015, "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise" duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit, se provimi parashikohet të zhvillohet në muajin mars.

Regjistrimi kryhet pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim deri në datë 29 shkurt 2016.

 

 

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; DOC111815.pdf

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Njoftim për Regjistrimin në Programin e Certifikimit!

 

 

 

Mjekë, Farmacistë, Stomatologë, Ndihmësfarmacistë, Infermierë, Mami!

Ju lutemi brenda datës 31 janar 2016 verifikoni regjistrimin tuaj në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit sipas listave të mëposhtme. Profesionistët të cilët nuk figurojnë të regjistruar ose kanë pasaktësi në të dhënat e tyre të kontaktojnë me QKEV. Te gjithë ata profesionistë të cilët do të regjistrohen duhet të jenë te pajisur me Licencë nga urdhri profesional përkatës. Gjithashtu, të gjithë profesionistët të cilët nuk kanë licencë të vlefshme dhe figurojnë ende të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit duhet të paraqiten pranë QKEV për të bërë çregjistrimin. Kjo bëhet me qëllim që të evitohet publikimi i të dhënave për ata profesionistë të cilët nuk e ushtrojnë profesionin.

Tel. :+355 4 2452286; Fax+355 4 2452286

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.  

Adresa:Rr. Aleksandër Moisiu Nr. 84 Tiranë.

Lista_e_mjekeve_me_te_dhena.xlsx

Lista_e_stomatologeve_me_te_dhena.xlsx

Lista_e_farmacisteve_me_te_dhena.xlsx

Lista_e_infermiereve_dhe_mamive.xlsx

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Mjekëve

Ditën e hënë, më datë 21 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Mjekët sipas Specialiteteve përkatese.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; DOC111815.pdf

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Njoftim për Ofruesit e Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

 

Ju bëjmë me dije se cdo Organizatë Jo-Qeveritare që dëshiron të ofrojë Aktivitete të Edukimit në Vazhdim dhe t`i akreditojë ato pranë QKEV, duhet të dëshmojë me dokumenta zyrtare, që për vitin aktual, ështe një entitet i regjistruar në Gjykatë, që ka në misionin e saj edhe edukimin e vazhdueshëm të profesionistëve të shendetësisë dhe që paguan në vijimësi tatimet përkatëse pranë organeve tatimore.

OJQ-të që nuk kanë në zotërim dokumentacion e sipërpërmendur, nuk do të pranohen nga QKEV si Ofrues të Aktiviteteve të akredituara të Edukimit në Vazhdim

Ju kujtojmë se aplikimi për akreditimin e aktivitetit të edukimit në vazhdim, për profesionistët e shëndetësisë, duhet të bëhet në QKEV, nga ofruesi i aktivitetit, jo më vonë se 30 ditë nga data e planifikuar për zbatimin e tij.