Të reja

Datat e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014

Ju njoftojmë se në periudhën 3 - 7 Tetor 2016 janë parashikuar të zhvillohen provimet e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë ( mjekë, stomatologë, farmacistë ) të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014:

Provimet për Mjekët zhvillohen pranë Universitetit të Mjekësisë, në departamentet përkatëse në orën 09:00 në datat :

 3 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Mjekësi Familje, Endokrinologji, Mikrobiologji, Shëndet Publik, Mjekësi ligjore.

 4 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Kirurgji, Radiologji, Neurologji, Kardiologji, Biokimi.

 5 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Anestezi-Reanimacion, Hematologji, Onkologji, Psikiatri, Reumatologji.

 6 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Pediatri, Obstetrikë-Gjinekologji, Urgjenca mjekësore, Ortopedi.

Provimi i Certifikimit për Farmacistët zhvillohet pranë Universitetit të Mjekësisë (Departamenti Farmacisë) më datë 6 tetor 2016 në orën 09:00 

Provimi i Certifikimit për Stomatologët zhvillohet pranë Fakultetit të Stomatologjisë më datë 7 tetor 2016 në orën 09:00

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; DOC111815.pdf

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2016-2020”

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2016-2020”

Mbi Strategjinë:

(Draft) Strategjia e Shëndetësisë “2016-2020” (SKSH) është dokumenti kryesor strategjik kombëtar i shëndetësisë, që mbështetet në vizionin e një sistemi shëndetësor, që garanton “Shëndet dhe mirëqenie më të mirë, nëpërmjet një kujdesi shëndetësor cilësor, në kohën e duhur, të qëndrueshëm dhe të përballueshëm për të gjithë shtetasit rezidentë, të orientuar në parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e jetesës së shëndetshme në të gjitha segmentet e shoqërisë dhe gjatë gjithë jetës.”.

Parimet mbi të cilat është bazuar strategjia janë ato të standardeve të larta, që e njohin shëndetin si një e drejtë e njeriut, që sigurohet nëpërmjet kujdesit shëndetësor efektiv dhe efikas, të mirë qeverisur dhe që ofron mbulim, cilësi dhe akses universal, solidaritetit, integritetit, transparencë dhe llogaridhënie.

(Draft) Strategjia e shëndetësisë 2016-2020 përmbledh shumë aspekte të mirëqenies dhe shëndetit të mirë, duke përfshirë reduktimin e pabarazive në shëndet, zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës dhe teknologjisë moderne shëndetësore, burimeve njerëzore dhe kapaciteteve institucionale, rritjen e sigurisë dhe cilësisë, qasje të barabartë për të gjithë dhe mbrojtje nga barra financiare për shkak të kostos së trajtimit të sëmundjeve.

(Draft)Strategjia është një gërshetim i vizionit, prioriteteve, objektivave dhe aktiviteteve për arritjen e Mbulimit Universal, në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI 2015-2020) dhe programin e Qeverisë; me vizionin e Kornizës së Politikave Evropiane të OBSH-së për Shëndetin dhe Mirëqenien ”Shëndet 2020”, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe prioritetet e BE-së.

Qëllimi i proçesit të konsultimit publik:

Rekomandimet dhe komentet nga qytetarët, publiku i gjerë, shoqëria civile, universitetet, shoqatat e profesionistëve të shëndetësisë, partnerët ndërkombëtarë, do të ishin një kontribut i vyer, për të hartuar një dokument strategjik gjithëpërfshirës, që adreson sfidat e shëndetësisë shqiptare në rrugën drejt Mbulimit Universal.

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda 20 ditëve, në adresën: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Faleminderit për bashkëpunimin! Ju mund të shkarkoni draft-strategjinë në një nga lidhjet si vijon:

1. (Shqip)  Draft_Strategjia_30Maj2016_web.pdf

2. (Anglisht) Draft_ANHS-30_may_2016_Eng.docx

Vendim i Bordit të Edukimit në Vazhdim mbi Rregulloren për organizimin e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shendetësisë.

Vendim i Bordit të Edukimit në Vazhdim mbi Rregulloren për organizimin e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shendetësisë.

Vendim-_Per_rregulloren_e_organizimit_te_provimit_te_Certifikimit.pdf

Takimi informues mbi Programin e Certifikimit dhe Edukimin në Vazhdim

QKEV zhvilloi më 10, 26 Maj dhe 23 Qershor 2016 seminarin për certifikimin e profesionistëve të shëndetësisë dhe planifikimin institucional të aktiviteteve të edukimit në vazhdim. Ne këto takime kanë marrë pjesë drejtues të institucioneve shëndetësore të shërbimit shëndetësor parësor dhe spitalor dhe profesionistë të cilët janë të ngarkuar për ndjekjen e edukimit në vazhdim në këto institucione.Takimet kishin si qëllim njohjen e kritereve të reja të programit të certifikimit dhe procedurat e aplikimit për aktivitete institucionale. QKEV është mbështetur për organizimin e këtij seminari nga Projekti Shëndet për të Gjithë "HAP".

13076606 270842816596909 1469375993978549534 n

13133243 270842916596899 1302211809909248041 n

13174160 270948763252981 6875659146322210360 n

 

 

IMG-20160512-WA0003

13177846 270842796596911 2327986519519818597 n

 

 

13164493 270948786586312 9004860390445860729 n

IMG-20160512-WA0002