slogan7-al

Të reja

Formularët e përditesuar të Aplikimit për akreditim dhe Listës së pjesmarrësve

QKEV ka përditesuar Formularët e Aplikimit për akreditim dhe Listën e pjesmarrësve.

Njoftojmë të gjithë organizatorët e aktiviteteve të edukimit në vazhdim se asnjë format tjetër nuk do të pranohet nga QKEV-ja.

Formular Aplikimi per akreditim

Format Liste pjesmarresish

Raporti vjetor 2017

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim publikon Raportin Vjetor 2017 të Edukimit në Vazhdim

Raporti_Vjetor_2017.zip

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar 2018

Gjatë muajit Janar 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 9 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 6 trajnime dhe 3 konferenca.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Kujdesjet infermierore në njohjen dhe parandalimin e infeksioneve spitalore", organizuar nga SUOGJ 'Mbreteresha Geraldinë'.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve. 

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Dhjetor 2017

Gjatë muajit Dhjetor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 24 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 12 trajnime, 9 konferenca, 2 leksione dhe 1 seminar.