slogan7-al

Sa janë tarifat e akreditimit?

Tarifat për akreditimin e aktivitetit variojnë në varësi të llojit të aktivitetit, kohëzgjatjes në ditë dhe numrit të pjesëmarrësve.

Për konferencat tarifa është nga 10.000 – 20.000 lekë,

Për trajnimet/workshopet/seminaret tarifa eshte nga 5000-20.000 lekë.

Kur një aktivitetet i akredituar përsëritet, për çdo përsëritje ofruesi duhet të paguajë një tarifë sa gjysma e tarifës së akreditimit fillestar.

Institucionet shëndetësore publike janë të përjashtuara nga detyrimi për të paguar për akreditimin e aktiviteteve që organizojnë për personelin e tyre.