slogan7-al

13 prill 2015, Durrës "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë".

Titulli i aktivitetit: 11 prill 2015, Durrës "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë".

Data e zhvillimit: 11 prill 2015

Vendi i organizimit: Hotel Aragosta Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 355 68 21 48 193 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Manaxher/Drejtor, Farmacist,Specialist të shëndetit publik

Kreditet : 4