slogan7-al

24-26 Tetor 2019/ “Kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindjes”

Titulli i aktivitetit: 24-26 Tetor 2019/ “Kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindjes”

Data e zhvillimit: 24-26 Tetor 2019 ora 09:00 

Vendi i organizimit: UMT

Organizatori/ofruesi: Universiteti Mjekësisë Tiranë

Kontakte: Tel: 069 20 97 808 E-mail: astrit.bimbashi@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjek familje, pergjithshem, specialiste te fushes, infermier, mami, farmacist, stomatolog

Kreditet :10.5