slogan7-al

23 Tetor 2019/ “Integrimi i kërkimit dhe praktikës klinike në shëdetin mendor”

Titulli i aktivitetit: 23 Tetor 2019/ “Integrimi i kërkimit dhe praktikës klinike në shëdetin mendor”

Data e zhvillimit: 23 Tetor 2019 ora 09:00 - 14:00 

Vendi i organizimit: UMT

Organizatori/ofruesi: Universiteti Mjekësisë Tiranë

Kontakte: Tel: 069 22 45 585  E-mail: enitametaj@gmail.com 067 22 45 634

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjek, farmacist, infermier

Kreditet : 4