slogan7-al

27 qershor 2019 Tirane/ Uorkshop “Latanti dhe medikamentet”

Titulli i aktivitetit: 27 qershor 2019 Tirane/ Uorkshop “Latanti dhe medikamentet”

Data e zhvillimit: 27 qershor 2019

Vendi i organizimit: Hotel Aragosta Durres

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 355 694445985 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist, Shendet Publik

Kreditet : 4