slogan7-al

20 - 22 nentor 2018, “Elektrokardiograma. Kryerja dhe interpretimi ne praktiken klinike

Titulli i aktivitetit: 20 - 22 nentor 2018, “Elektrokardiograma. Kryerja dhe interpretimi ne praktiken klinike

Data e zhvillimit: 20 - 22 nentor 2018 Vendi i organizimit: Fakuteti i Mjekesise

Organizatori/ofruesi: Fakuteti i Mjekesise

Kontakte: Tel: 0699770427 E-mail: anila.gjonaj@ fakultetimjekesise.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier

Kreditet: