slogan7-al

23 nentor 2018 / Konference « Farmacisti dhe pacienti : Sistemi muskulo-skeletik»

Titulli i aktivitetit: 23 nentor 2018 / Konference « Farmacisti dhe pacienti : Sistemi muskulo-skeletik»

Data e zhvillimit: 23 nentor 2018

Vendi i organizimit: Hotel Tirana

Organizatori/ofruesi: Fakuteti i Mjekesise

Kontakte: Tel: 0699770427 E-mail: anila.gjonaj@ fakultetimjekesise.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve:Mjek, Farmacist

Kreditet:  3