slogan7-al

28 shkurt – 7 mars 2018, Tiranë/Trajnim. “Kuadri Ligjor i se Drejtes Shendetesore ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 28 shkurt – 7 mars 2018, Tiranë/Trajnim. “Kuadri Ligjor i se Drejtes Shendetesore ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 28 shkurt – 7 mars 2018

Vendi i organizimit: ISSAT Tiranë

Organizatori/ofruesi: ISSAT

Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek Ndihmesmjeke, Infermier, Farmacist, pjestare te stafit te Institucioneve te Kujdesit Shendetesor, pjestare te stafit te Institucioneve te Shendetit Publik, , Studentë viti i 4 &5 Mjekësi, cdo person qe deshiron te pajiset me njohuri baze ne Menaxhimin e Urgjencave Mjeksore.

Kreditet : 14