slogan7-al

11 dhe 18 tetor 2017 Kruje / Trajnim” Roli i personelit te shërbimit shëndetësor parësor ne interpretim dhe diagnostikim, ne kuader Paketes se Kontrollit Mjekesor Baze, per shtetasit e grup-moshes 35-70 vjec”

Titulli i aktivitetit: 11 dhe 18 tetor 2017 Kruje / Trajnim” Roli i personelit te shërbimit shëndetësor parësor ne interpretim dhe diagnostikim, ne kuader Paketes se Kontrollit Mjekesor Baze, per shtetasit e grup-moshes 35-70 vjec”

Data e zhvillimit: 11 dhe 18 tetor 2017

Vendi i organizimit: 3P Life Logistic, Autostrada Tirane-Durres, km 9

Organizatori/ofruesi: DSHP Kruje Kontakte: Tel: 0355/32-34566-35523

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, Infermier

Kreditet : 4