slogan7-al

16 - 18 nentor 2017, “Kongresi Multidisiplinar Innovations in Medicine”.

Titulli i aktivitetit: 16 - 18 nentor 2017, “Kongresi Multidisiplinar Innovations in Medicine”.  

Data e zhvillimit: 16 - 18 nentor 2017

Vendi i organizimit: Hotel Plaza, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Spitali Amerikan, Tiranë

Kontakte: Tel:  0684032151

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek të gjitha specialitetet, Infermier

Kreditet :  19