slogan7-al

9 - 27 Dhjetor - 2014 Tiranë/Trajnim. Shërbimi Farmaceutik-Aktualiteti, Problematikat e Menaxhimit”

Titulli i aktivitetit: 9 - 27 Dhjetor 2014 Tiranë/Trajnim. Shërbimi Farmaceutik-Aktualiteti, Problematikat e Menaxhimit”

Data e zhvillimit: 9 - 27 Dhjetor 2014

Vendi i organizimit: ISSAT Tiranë

Organizatori/ofruesi: ISSAT

Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist, Drejtues Teknik Farmacie, Menaxher/Drejtor , Pjestarë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor, Studentë niveli +2 i Shëndetit Publik

Kreditet : 70