slogan7-al

Tetor, Edukim në Distancë. Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sistemeve të Informacionit në Shëndet Publik.

Titulli i aktivitetit:

Tetor, Edukim në distancë. Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sistemeve të Informacionit në Shëndet Publik.

Data e zhvillimit:

1-31.10.2014

Vendi i organizimit:

Platformë online

Organizatori/ofruesi:

SRC&IT

Kontakte:

www.srcit.org  tel: 355 4 253 867, 355 66 20 59 920

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Farmacist

Stomatolog

Kreditet :

27