slogan7-al

Rrëshen, Mirditë. Edukimi në Vazhdim për vitin 2014, DSHS Mirditë.

Titulli i aktivitetit:

Rrëshen, Mirditë. Edukimi në Vazhdim për vitin 2014, DSHS Mirditë.

Data e zhvillimit:

2014 ( 6 ditë)

Vendi i organizimit:

Spitali Rrëshen

Organizatori/ofruesi:

DSHS Mirditë

Kontakte:

  tel: 0355 662005925

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Për stafin e Qendrës

Mjek

Infermier

Kreditet :

18