slogan7-al

21 Qershor,Tiranë "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë"

Titulli i aktivitetit:

21 Qershor,Tiranë "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë" 

Data e zhvillimit:

21.06.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Victoria ,Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakt

 Tel: 355 68 21 48 193

E-mail: adrianhoxha@yahoo.com  

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Menaxher/drejtor 

Farmacist

Specialist të shëndetit publik

Kreditet:

4