slogan7-al

2 Korrik Korçë/ Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit

Titulli i aktivitetit:

2 Korrik Korçë/ Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit

Data e zhvillimit:

2-4.07.2014

Vendi i organizimit:

Korçë

Organizatori/ofruesi:

Instituti i Shëndetit Publik

Kontakt

E-mail: kkozeta @hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Kreditet:

15