slogan7-al

11 Qershor - 15 Korrik, Tiranë / Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit

Titulli i aktivitetit:

11 Qershor - 15 Korrik,  Tiranë / Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit

Data e zhvillimit:

11-12.06.2014 mjek

23-24.06.2014 mjek

7-8.07.2014 infermier

14-15.07.2014 infermier

Vendi i organizimit:

Tiranë 

Organizatori/ofruesi:

Instituti i Shëndetit Publik

Kontakt

E-mail: kkozeta @hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Kreditet:

15