slogan7-al

7 Qershor, Tiranë/Konferencë. Rritja e kapaciteteve humane në stomatologji në fushën e ortodontisë.

Titulli i aktivitetit:

7 Qershor, Tiranë/Konferencë. Rritja e kapaciteteve humane në stomatologji në fushën e ortodontisë.

Data e zhvillimit:

7.06.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Tirana , Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Shoqata e Farmakoekonomisë dhe studimit të rezultateve në shëndetin e Shqipërisë

Kontakte:

E-mail: infokonferenca@yahoo.com tel: 355 68 20 444 06

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Stomatolog

Studentë

Kreditet :

6