slogan7-al

Qershor Tiranë /Seminar, A mind-body-medicine Conference on Total Heart Health.

Titulli i aktivitetit: Qershor Tiranë /Seminar, A mind-body-medicine Conference on Total Heart Health.
Data e zhvillimit:

Qershor 2014

Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Meditimi Transcendental i Shqipërisë
Kontakte:

 

Kategoria e  pjesëmarresve

Mjek parsor, internist, kardiolog.

Infermier.

Menaxher/drejtor.

Dentist.

Farmacist

Shëndet Publik.

Kreditet: 5