slogan7-al

26 Shkurt, Berat, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca III

Titulli i aktivitetit

26 Shkurt, Berat, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca III

Data e zhvillimit:

26.02.2014

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

Tel: +35542264980

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

6