slogan7-al

10 Shkurt, Vlore, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca III

Titulli i aktivitetit

10 Shkurt, Vlore, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca III

Data e zhvillimit:

10.02.2014

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

Tel: +35542264980

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

6