slogan7-al

18 Shkurt, Berat, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca II

Titulli i aktivitetit

18 Shkurt, Berat, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca II

Data e zhvillimit:

18.02.2014

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

0693370253

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

6