slogan7-al

28 Shkurt, Lezhë, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca I

Titulli i aktivitetit

28 Shkurt, Lezhë, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca I

Data e zhvillimit:

13.02.2014

Vendi i organizimit:

Lezhë

Organizatori/ofruesi:

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë 

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

Tel: +35542264980

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

6