slogan7-al

6 Shkurt, Shkodër / Trajnim: Parandalimi i sëmundjeve mendore.

Titulli i aktivitetit: 6 shkurt, Shkodër / Trajnim: Parandalimi i sëmundjeve mendore
Data e zhvillimit:

6.2.2014

Vendi i organizimit: DSHP Shkodër
Organizatori/ofruesi: Psicologi per i popoli nel Mondo
Kontakte: E-mail: info@psicologinelmondo.org tel:0393381471857
Kategoria e  pjesëmarresve

Mjek familje

Psikiatër

Operator të qendrave ditore të shëndetit mendor

Kreditet: 4