slogan7-al

4 Shkurt, Berat / Trajnim: Parandalimi i sëmundjeve mendore.

Titulli i aktivitetit: 4 shkurt, Berat / Trajnim: Parandalimi i sëmundjeve mendore
Data e zhvillimit:

4.2.2014

Vendi i organizimit: Qendra Lira, Berat
Organizatori/ofruesi: Psicologi per i popoli nel Mondo
Kontakte: E-mail: info@psicologinelmondo.org tel:0393381471857
Kategoria e  pjesëmarresve

Mjek familje

Psikiatër

Operator të qendrave ditore të shëndetit mendor

Kreditet: 4