slogan7-al

18-19 Dhjetor, Durrës / Uorkshop "Një jetë pa kancer"

Titulli i aktivitetit:

18-19 Dhjetor, Durrës / Uorkshop "Një jetë pa kancer" 

Data e zhvillimit:

18 - 19.12.2013

Vendi i organizimit:

Salla e Telemedicinës - Spitali Rajonale Durrës

Organizatori/ofruesi:

Spitali Rajonal Durrës

Kontakt

Tel 06822246303

E-mail: alma_tedeschini@hotmail.com

 

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek të familjes

Infermier

Kreditet:

6