slogan7-al

Dhjetor,Tepelenë -Trajnim në fushën e mjekësisë së familjes.

Titulli i aktivitetit

Dhjetor,Tepelenë -Trajnim në fushën e mjekësisë së familjes

Data e zhvillimit:

06.12.2013

13.12.2013 

20.12.2013

27.12.2013 

Vendi i organizimit:

Spitali Tepelenë

Organizatori/ofruesi:

Drejtoria e Shëndetit Publik Përmet 

Kontakt 

haxhiredhamo@hotmail.com

0692259659

Kategoria e pjesëmarrësve

Mjek familje

Specialist

Infermier 

Kreditet:

40