slogan7-al

Dhjetor,Gjirokastër-Trajnim në fushën e mjekësisë së familjes.

Titulli i aktivitetit

Dhjetor,Gjirokastër-Trajnim në fushën e mjekësisë së familjes

Data e zhvillimit:

07.12.2013

14.12.2013 

19.12.2013

21.12.2013 

Vendi i organizimit:

Spitali Gjirokastër

Organizatori/ofruesi:

Drejtoria e Shëndetit Publik Përmet 

Kontakt 

haxhiredhamo@hotmail.com

0692259659

Kategoria e pjesëmarrësve

Mjek familje

Specialist

Infermier 

Kreditet:

40